B&Z Proenergy sc

Klauzula informacyjna RODO

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma B&Z PROENERGY S.C. ul. Klonowa 13, 84-300 Lębork.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia . W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane wyłącznie usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla firmy, w tym firmom świadczącym usługi rachunkowe, informatyczne, usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia lub wynikający z przepisów prawa.

Przejdź do góry strony